Sopning

Sopning av grus beställs till början av nästa vecka (vecka 14).

Tänk på att borsta fram gruset vid ditt garage och städområde, samt från trottoarerna.

Birgitta lägger lappar i brevlådorna om när Söderbergs kommer och sopar, så att alla kan parkera sina bilar någon annanstans än på garageplan. Även gränderna måste vara fria från bilar när de kommer!