Årsstämma

Årets stämma infaller 25 april. Kallelse delas som vanligt ut i brevlådorna.

Sandra Ahlberg och Anders Olsson från kommunen är inbjudna för att informera och svara på frågor om kommande sophantering.