Hjälp med lekplatsen

Sandlådesand levereras måndagen den 25 juni.

Klätterställningen behöver stabiliseras och sand ska fyllas upp i den del där gamla kubben vänts. 
Det vore bra om så många som möjligt kunde hjälpa till.

Kontakta Birgitta Nordin om du har möjlighet att göra en insats!