Sopning

Söderbergs Åkeri kommer och sopar:

Måndagen 24 mars efter 9:30

OBS!

  • Tänk på att gränder och parkeringsplaner ska vara tomma på bilar!
  • Sopa fram grus från kantstenar och gräsmattor.
  • Sopa gärna ur garagen!