Digital-TV

Nu har vi byggt ut vårt nät för att kunna ta in kanaler digitalt. Genom att gå över till digital mottagning förbättras bildkvalitén avsevärt mot idag.

OBS! Om Du är nöjd med vad Du har idag gör Du ingenting!!!!

Utbyggnaden sker enbart enligt standarden DVB-C.

För att Du ska kunna få in de digitala kanalerna enligt kanalplanen gäller att Du har/gör något av följande alternativ:

  • Att Du har en platt-TV av nyare slag som klarar av en standard som heter DVB-C (den standard Comhem använder).  För att få in SVT HD måste TV:n även klara en standard som heter MPEG4. Vad Din platt-TV klarar av framgår av bruksanvisningen.
  • Om Din TV inte klarar av Comhems standard (DVB-C) kan Du köpa en separat digitalbox som klarar detta. Boxen ska vara avsedd för DVB-C och kodsystemet Cryptoguard.

För att ställa in DVB-C apparater kan följande uppgifter behövas.

Signaltyp: Kabel-TV Sökmetod: Nätverks/Snabbsökning
Nätverksid: 41001 Modulation: 64 QAM
Symbolrate: 6875

Frekvens: 346 MHz (vi använder även 354 MHz, 362 MHz och 370 MHz men det räcker att ange en av frekvenserna).

Vissa av de digitala kanalerna är krypterade enligt programbolagens krav och kräver programkort för upplåsning. 
Kontakta Gunnar Nordqvist på tel. 070-5339304 för info.