Installationsguide Digital-TV

Denna guide innehåller lite råd för att underlätta installationen av digitala kanaler på din TV apparat. För mer detaljerade anvisningar så hänvisas till bruksanvisningen.

För att kunna ta emot våra digitala kanaler så måste TV-apparaten ha en mottagare för digital kabel-TV DVB-C. För att se HD kanaler så måste apparaten även klara mpeg4. Vilken typ av mottagare som finns i TVn framgår av bruksanvisningen.  Äldre platt-TV saknar oftast mottagare för digital kabel-TV. En extern digitalbox  kan användas till dessa. Boxen ska vara avsedd för DVB-C och Cryptoguard.

Vid installationen är det alltid bäst att göra en ominstallation så att alla gamla inställningar först raderas.

Efter att ha valt land och språk så brukar det i de flesta fall dyka upp en bild där man ska välja mellan egen antenn och kabel-TV. Här väljer vi kabel-TV.

Om det är möjligt så är det en fördel att först automatiskt söka efter digitala kanaler och sedan lägga in de analoga manuellt i rätt ordning.

På de flesta apparater finns det möjlighet att göra en nätverks/snabbsökning vilket är att föredra. För att detta ska fungera så behöver nedanstående sökparametrarar fyllas i. Nätverksid: 41001  Symbolerate: 6875  Modulation: 64 QAM  Frekvens: 346 MHz (Vi använder även 354 MHz, 362 MHz och 370 MHz men det räcker att ange en av dessa vid nätverkssökning.)

Kanalsökningen ska hitta 24 kanaler om allt gått bra. Om kanaler saknas så får man göra en fullständig sökning i stället. Detta tar betydligt längre tid.

På fem av kanalerna så får man ett besked att kanalen är krypterad. För att låsa upp dessa så behövs ett programkort. Kontakta Gunnar Nordqvist tel. 070-5339304 för info. Krypteringen är ett krav från programbolagen.

När de digitala kanalerna är på plats så kan man lägga in de analoga  kanalerna manuellt i rätt ordning. De kanaler som börjar på E i kanalpanen kan på vissa TV-apparater kallas c och de som börjar på S kallas cc.

På apparater som har automatiskt val mellan digitala och analoga kanaler så bör man ej använda samma kanalplats på digitala och analoga kanaler då detta leder till att en konflikt uppstår. Lägg lämpligen till 30 på de analoga kanalerna så att de hamnar på plats 31 till 48. De digitala ligger på plats 1 till 26. Om växling mellan analoga och digitala kanaler sker med en knapp på fjärrkontrollen så kan man ha samma programplats på en analog och en digital kanal.

På vissa apparater är det endast möjligt att göra en samtidig automatisk sökning av både digitala och analoga kanaler. Sökningen ska hitta 24 digitala och 18 analoga kanaler. Nu får man avsluta med en kanalsortering för att få kanalerna på rätt plats.