Frågor och svar

  • Print

Ett antal frågor som berör TV-anläggningen har dykt upp. Här har vi samlat dem tillsammans med svaren.

 

Finns det någon ersättare för den som idag sköter TV-anläggningen?

Nej. Gunnar informerar styrelsen hur man startar om anläggningen. En skylt med telefonnummer till tekniker kommer att sättas upp vid centralen.

 

Har det upprättats någon form av beskrivning av TV-anläggningen?

Det kommer att göras när pågående ombyggnad är färdig.

 

Finns det någon förteckning över utrustningen ifall det t.ex. skulle brinna?

Ja.

 

Finns det dokumenterat vad som bytts eller skrotats?

Nej.

 

Vad kostar TV-kanalerna per hushåll?

År 2009 kostade det 130kr/månad inklusive kanalavgifter, underhåll, arbete mm.

 

Vad skulle nuvarande kanaler kosta i t.ex. Comhem?

Comhem 228kr, Boxer 233kr, Viasat 235kr, CanalDigital 287kr.

 

Vilka krav kan vi ställa på den analoga signalen?

Den ska ha en nivå mellan 60-77 dB och vara godtagbar på en tjock-TV. Analog signal gör sig aldrig bra på en platt-TV, där krävs digital signal för bästa bild.

 

Om vi nu gör en digital spegling av våra kanaler vilken tidplan gäller för att den ska bli komplett?

Etapp 1: Klar

Etapp 2: Maj 2010

Etapp 3: Maj 2011

 

Kommer vi satsa på den digitala kvalitén på bekostnad av den analoga signalen?

Nej. Om några år så kommer troligtvis TV-tillverkarna att slopa de analoga mottagarna och då kommer vi i ett annat läge.

 

Vad för typer av boxar (digital-TV-mottagare/dekodrar) kan Gunnar rekommendera?

Lämpliga dekodrar är: Dilog DC-250 HD, Triax C-HD 512 CG, Triax CR 111 CG (klarar inte HD).

 

Hur ska vi få en godtagbar signal till alla i föreningen? Tidplan/åtgärder?

Efter flytt av TV3, montering av filter och ny modulator ska alla ha godtagbar analog bild på en tjock-TV. Detta påbörjas i närtid och slutdatum är när ny modulator köpts in. Vi levererar redan nu digital DVB-C signal med enastående kvalité på ett antal kanaler. Kan tas emot av alla som har eller som skaffar lämplig utrustning.

 

Vilka krav kan vi ställa på boxersignalen?

Inga! Boxersignal är egentligen endast avsedd för egen Tv-antenn och försämras när den sänds i kabelnät. Mottagaren fungerar på de flesta apparater, men vi når inte riktigt upp till godkänd nivå. Vår utrustning har försämrats på grund av värmen från undercentralen.Marknätets signaler också att ändras vilket medför att de TV-apparater som hittills sålts blir obrukbara utan en ny extern dekoder. Signalen ska därför endast ses som ett tillfälligt komplement.