TV10 inför OS

Styrelserna i Resedan /Ringblomman har tagit beslut om att möjliggöra för våra hushåll att kunna se TV 10 inför OS.
 
Efter OS kommer en enkät att delas ut till alla hushåll , där vi kan ta ställning till vilket TV utbud vi ska ha i fortsättningen. Enkätsvaren ska presenteras respektive stämma.
 
För att kunna se TV 10 digitalt, gör ni en ny sökning.
För att se TV10 och Eurosport analogt, behövs ingen ny sökning.
 
Ny kanalplan kommer inom kort.
 
Om ni får problem kan ni fråga om Gunnar Nordqvist kan hjälpa er.
 
Mobilnr 070-5339304