Kanalplan

Uppdaterad 2019-11-27

Kanaler markerade med fet stil nedan är tillgängliga för alla hushåll, även de som ej är medlemmar i Kabel-TV-föreningen.

    Analog   Digital
     Kanal Frekvens   Kanal Frekvens  
1 SVT1 (Örebro)  E02 48,25   S26 346  
2 SVT2 (Örebro)  E06 182,25   S26 346  
3 TV 3* E12 224,25   S29 370 HD
4 TV 4 (Värmland) E07 189,25   S28 362  
5 Kanal 5* E10 210,25   S32 394 HD
6 TV 6  S07 147,25   S28 362  
7 Sjuan* E11 217,25   S31 386 HD
8 TV 8* S11 231,25   S30 378 HD
9 Kanal 9* S20 294,25   S32 394 HD
10 TV10* S18 280,25   S30 378 HD
11 Kanal 11* S21 303,25   S26 346 HD
12 TV12* S08 154,25   S28 362 HD
13 Eurosport* E05 175,25   S29 370 HD
14 SVTB / SVT24 E09 203,25   S26 346  
15 Discovery Channel* E04 62,25   S30 378 HD
16 Animal Planet* S16 266,25   S27 354 HD
17 Reserv S15 259,25        
18 Kunskapskanalen S09 161,25   S26 346  
19 TV4 Film  S13 245,25   S31 386  
20 TV4 Fakta S22 311,25   S31 386  
21 SVT1 HD (ABC nytt)* ---- ----   S27 354 HD
22 SVT2 HD (ABC nytt)* ---- ----   S27 354 HD
23 SVT1 (Värmlandsnytt) ---- ----   S26 346  
24 SVT2 (Värmlandsnytt)  ---- ----   S26 346  

Kanaler markerade med * sänds i HD digitalt.

Följande parametrar kan behöva fyllas i vid en digital kanalsökning:
Nättyp: Kabel-TV DVB-C
Sökmetod: Nätverks/Snabbsökning
Nätverks-ID: 41001
Startfrekvens: 346 MHz
Modulation: 64QAM
Symbolrate: 6875

 På vissa TV-apparater fungerar inte nätverkssökningen utan man får söka på frekvenserna 346 MHz, 354 MHz, 362 MHz, 370 MHz, 378 MHz, 386 MHz och 394 MHz var för sig.