Ansvarsområden

Resedan har ett system där de olika fastigheterna har olika ansvarsområden i samfälligheten. 

Tanken med individuella skötselområden är att man kan sköta sin del när det passar om man inte kan/vill deltaga på städveckorna. Städveckorna finns kvar eftersom flera av oss tycker att det är trevligt att arbeta tillsammans. Alla hushåll behöver ställa upp med ca 10 arbetstimmar per år. 

Om ni har synpunkter på ansvarsindelningen eller ert tilldelade område hör av er till Birgitta Nordin.

Område/ansvarar förHus        
Södra delen av lekparken33353745517793 
Norra delen av lekparken39535557838591 
Lekparkens östra buskage,träd596163     
Torget20222719214316 
         
Klarbärsvägens garageplan-Östra längan9799101103105107109111
Klarbärsvägens garageplan-Västra längan49656769717379 
Odonvägens garageplan-Södra längan1357233111 
Odonvägens garageplan-Norra längan6812142441  
         
Garage tak*4        
Webbsida9       
Tv information29       
Utebelysning81       
Fika2575      
         
Egna områden        151747878995  
sköter omr. utanför eget hus21018     
mm:        
         
         
Ej med:        
Odonv4       
Klarbärsvägen13       

Comments are closed.