Om Resedan

Resedan är en samfällighet belägen i Karlskogas södra stadsdelar. Den består av 68 hushåll med gemensam TV-anläggning och vackert parkområde. Alla hus är förberedda för anslutning till Kemabs bredbandsnät via optisk fiber. De flesta hushållen har redan anslutit sig. Trivsamt, barnvänligt och även naturligt anpassat för seniorboende med nära till skola, busstrafik och matbutik.

Protokoll

Nu finns protokollet från årsstämman 2024-04-24 tillgängligt genom att läsa på hemsidan.

Vårstäd v21 år 2024

Vecka 21 är det dags för årets vårstäd! Lördag 25 maj finns styrelsen ute 9-12, förmiddagsfika serveras i lekparken.

Lantmäterikartor

Lantmäteriet har uppdaterat sin karttjänst "Min Karta". Tjänsten är gratis att använda och kan visa vanlig karta, karta med fastighetsgränser, flygfoto m.m. Klicka på "Läs mer" nedan för att komma direkt till kartan över vårt område!