Om Resedan

Resedan är en samfällighet belägen i Karlskogas södra stadsdelar. Den består av 68 hushåll med gemensam TV-anläggning och vackert parkområde. Alla hus är förberedda för anslutning till Kemabs bredbandsnät via optisk fiber. De flesta hushållen har redan anslutit sig. Trivsamt, barnvänligt och även naturligt anpassat för seniorboende med nära till skola, busstrafik och matbutik.

Protokoll

Nu finns protokollet från årsstämman 2022-04-27 tillgängligt genom att läsa på hemsidan.

TV-information

Myndigheten för Press, Radio och TV har beslutat att modernare utsändningsteknik ska införas i det svenska TV nätet. Den 21 oktober 2021 sker ändringen på Filipstadssändaren som vi tar emot kanaler ifrån. Medlemmarna i kabel-TV föreningen kommer att få separat info.

Lantmäterikartor

Lantmäteriet har uppdaterat sin karttjänst "Min Karta". Tjänsten är gratis att använda och kan visa vanlig karta, karta med fastighetsgränser, flygfoto m.m. Klicka på "Läs mer" nedan för att komma direkt till kartan över vårt område!