TV-information

Myndigheten för Press, Radio och TV har beslutat att modernare utsändningsteknik ska införas i det svenska TV nätet. Den 21 oktober sker ändringen på Filipstadssändaren som vi tar emot kanaler ifrån. Det blir avbrott på utsändningen mellan kl. 10.00 och 18.00. När det arbetet är klart måste vår huvudcentral programmeras om.

En stor omläggning sker samtidig på satellitsändningarna varför hushållen påverkas lite olika beroende på om man är medlem i den separata kabel-TV föreningen eller inte. Medlemmarna i kabel-TV föreningen kommer att få separat info.

Nedanstående info gäller bara de som INTE är med i kabel-TV föreningen.

En ny digital kanalsökning måste ske på TV apparaten den 21 oktober efter kl. 18.30 för att återfå kanalerna. Vid sökning ska alternativet antenn väljas.

Efter sökningen återfinns de fria kanalerna på följande kanalplatser enligt Teracoms information.

  • 1. SVT 1 HD Värmland
  • 2. SVT 2 HD
  • 4. TV4 HD Värmland
  • 96. SVT 1 HD Örebro
  • 98. SVT Barn/SVT 24
  • 99. Kunskapskanalen

TV6 är numera en betalkanal så den ingår inte längre i det fria utbudet.

Den som vill ha kanalerna i annan ordning kan skapa en egen lista i TV apparaten.

Äldre TV apparater tillverkade före 2008/2009 klarar inte den teknik som nu införs i det svenska TV nätet. Vill man fortfartfarande använda en sådan gammal apparat så måste den kompletteras med en separat digitalbox som klarar den nya tekniken.

Comments are closed.