Ordningsföreskrifter

Ordningsföreskrifter
för Samfällighetsföreningen RESEDAN.

Vi får inte glömma att varje medlem är ägare till fastigheter, lekplatser och annan egendom. Vi får själva betala eventuell skadegörelse. Var därför aktsam om våra träd, buskar, och gräsmattor m.m. Skräpa ej ned inom området.

Alla måste hjälpa till att skapa ordning och trivsel. Bostadsområdet blir vad vi gör det till.

 1. Bilkörning inom området är endast tillåten i samband med i- eller urlastning av gods.
 2. Parkering inom området är ENDAST tillåten på parkeringsplatserna mellan garagen. Parkeringen får endast utnyttjas för registrerade fordon. Handikapprutorna får endast användas av handikappade personer. Finns det speciella skäl att parkera fordon nära bostad kan detta ske efter beslut av styrelsen. Endast en begränsad tid.
 3. Biltvätt är ej tillåten inom samfällighetens område. (se kommunens miljöstadgar)
 4. Eluttagen i garagen får inte användas för strömslukande ändamål såsom elsvets, motor- eller kupévärmare.
 5. Verksamheter som kan förorena i granngaragen såsom slipning, sprutlackering etc. är ej tillåtna. Den som smutsar ned för andra kan åläggas att göra rent eller betala för rengöring.
 6. Garagen skall också hållas rena och fria från brandfarliga kemikalier. Garagen får inte lämnas olåsta.
 7. Skrymmande föremål bör ej hängas på näten mellan garagen då detta försämrar luftväxlingen.
 8. Spel med boll eller puck som kan medföra skada på egendom får ej förekomma inom området.
 9. Hundar och katter skall hållas kopplade och får ej rastas inom området.
 10. Träd eller buskar på framsidan av fastigheterna som hänger ut i gränderna skall beskäras av respektive husägare för att ej hindra trafiken.
 11. Grovsopor som hämtas av kommunen, får endast ställas ut dagen före hämtning. (se kommunens villkor)
 12. Parkering på Klarbärsvägen: OBS! Det råder datumparkering på denna gata. Polismyndigheten har fått påpekande att missbruk råder.

Comments are closed.