Om Resedan

Resedan är en samfällighet belägen i Karlskogas södra stadsdelar.

Den består av 68 hushåll med gemensam TV-anläggning och vackert parkområde. Alla hus är förberedda för anslutning till Kemabs bredbandsnät via optisk fiber. De flesta hushållen har redan anslutit sig.

Trivsamt, barnvänligt och även naturligt anpassat för seniorboende med nära till skola, busstrafik och matbutik.

Vi äger och förvaltar:

  • Parkområdena kring husen, samt lekparkerna.
  • Fyra garagelängor där även våra förråd finns.
  • Belysningen i gränder och vid garagen.
  • Asfaltbeläggningen i gränderna och två garageplaner.
  • TV-anläggningen som ägs till 68 % av Resedan och 32 % av Ringblomman.

Vid årsmötena väljs de personer som i styrelsen skall leda och fördela arbetet under verksamhetsåret, d.v.s. från ett årsmöte till nästa. Årsmöte ska hållas före sista april.

Vi bifogar senaste årsmötesprotokollet, eftersom det är det som styr vår verksamhet under året. Årsmötet bestämmer, hur stor avgift som ska betalas per hus och kvartal till föreningen.

Avgift betalas 31 januari, 30 april, 31 juli och 31 oktober. Avgiften är för närvarande 2000kr/ kvartal.

Resedan är en samfällighetsförening och har därför stadgar som måste följas.
För att vi ska ha en så trivsam miljö som möjligt så har vi ordningsregler.

Föreningen har köpt in vissa redskap och verktyg, som föreningens medlemmar får låna. Dessa förvaras i vårt förråd där en inventarielista finns. Det är viktigt att Du talar om vad du lånar, alternativt att Du skriver in i ”svarta boken” när Du lånar och lämnar tillbaka. Nyckel till förrådet finns på Klarbärsvägen 3, 43, 47, 53 samt Odonvägen 6.

Söderbergs Åkeri hjälper oss med snöplogning, sandning och bortforslande av snöhögar samt bortforsling av sanden på våren.

Varje vår (maj), sommar och höst (oktober) har vi ett gemensamt städpass. Både parkområden och byggnader behöver skötsel och underhåll. För att kvartalsavgifterna ska kunna hållas så låga som möjligt, så är vi beroende av att  alla som kan, hjälper till vid dessa städdagar.

Comments are closed.