Sophantering

Karlskoga Energi & Miljö (KEMAB) sköter all sophantering.

Information om hushållsavfall/matavfall

Klicka på länken ovan för att ta del av KEMABs information om husthållsavfall/matavfall.

Renhållning och återvinning
KEMABS startsida för sophantering och dyl.    

Comments are closed.